ANALOGNI INSTRUMENTI
SUZUKI OPREMA
 

odaberi instrument
STANDARDNI ANALOGNI INSTRUMENTI

OPCIJSKI ANALOGNI INSTRUMENTI
POKAZIVAČ
RAZINE GORIVA
POKAZIVAČ
PRITISKA VODE
BROJAČ
SATI RADA
VOLTMETAR
BRZINOMJER

POKAZIVAČ RAZINE GORIVA (2")
POKAZIVAČ PRITISKA VODE (2")
BROJAČ SATI RADA (2")
VOLTMERTAR (2")
BRZINOMJER (4")  Napomena: Svi instrumenti raspoloživi su u bijeloj i crnoj varijanti

 
  ANALOGNI INSTRUMENTI  
 
Uz pomoć sedam instrumenata promjera 4 i 2 inča moguće je kao na dlanu pratiti parametre rada motora te u svakom trenutku biti informiran o okretajima motora, poziciji trima, razini goriva u spremniku, tlaku rashladne vode, satima rada motora, stanju akumulatora i brzini plovidbe.
 

  POKAZIVAČ RAZINE GORIVA
primjenjivo na motore DF8A-250  
  POKAZIVAČ PRITISKA VODE primjenjivo na motore DF40A-250  
  BROJAČ SATI RADA primjenjivo na motore DF8A-250  
  VOLTMETAR primjenjivo na motore DF8A-250  
  BRZINOMJER za maksimalne brzine: 130 km/h 80mph ili 80 km/h 50 mph