ANALOGNI INSTRUMENTI
SUZUKI OPREMA
 

odaberi instrument
STANDARDNI ANALOGNI INSTRUMENTI
BROJAČ OKRETAJA
TRIM POKAZIVAČ

OPCIJSKI ANALOGNI INSTRUMENTI

BROJAČ OKRETAJA (4")
TRIM POKAZIVAČ (2")  Napomena: Svi instrumenti raspoloživi su u bijeloj i crnoj varijanti

 
  ANALOGNI INSTRUMENTI  
  Uz pomoć sedam instrumenata promjera 4 i 2 inča moguće je kao na dlanu pratiti parametre rada motora te u svakom trenutku biti informiran o okretajima motora, poziciji trima, razini goriva u spremniku, tlaku rashladne vode, satima rada motora, stanju akumulatora i brzini plovidbe.  

  BROJAČ OKRETAJA
tri modela, primjenjiva na motore:
DF25A-250;
DF40A-140A/DF150-175/200/200A;
DF8A-30A
 
  TRIM POKAZIVAČ primjenjivo na motore DF25A-250