RUDE (RUČKE)
SUZUKI OPREMA
 
 
  RUDO (RUČKA)  
 

Integrirana višenamjenska ručka raspolaže funkcijama koje su neophodne za vaš pogon. Mjerač broja okretaja sa funk-cijom upozorenja, Troll Mode prekidač, regulator snage i spojke zajedno s normalnom funkcijom ručke.